Deze website is verplaatst naar www.nera.nu
 

 NERA

Voor de Noordzeenatuur spelen schelpdierriffen een rol die vergelijkbaar is met de rol van koraalriffen in tropische zeeën. Ooit waren schelpdierriffen op grote schaal aanwezig in de Noordzee, nu zijn ze vrijwel verdwenen. Het is mogelijk om ze terug te krijgen, zo is gebleken uit kleinschalige Noordzee-veldprojecten sinds 2016 en uit internationale voorbeelden, elders ter wereld, op grotere schaal. Als de terugkeer lukt, is dat van grote betekenis voor een gezonde en veerkrachtige Noordzee, want schelpdierriffen zijn hier een onmisbaar onderdeel in.

De bodem van de Noordzee bestond ooit voor ongeveer 30% uit schelpdierriffen. Helaas zijn de schelpdierriffen door overbevissing (eind 19e/begin 20e eeuw), de sleepnetvisserij die daarna opkwam en ziekten vrijwel helemaal verdwenen. Ook de afsluitingen in onze delta in Zuidwest Nederland heeft voor schade aan de platte oesterriffen die daar lagen gezorgd.  
De missie van NERA is om gezonde, zichzelf in standhoudende schelpdierriffen in de Nederlandse Noordzee terug te laten keren, op een schaal waarop deze hun essentiële betekenis voor de Noordzeenatuur teruggekregen hebben. Dat doen we zowel door kennisuitwisseling over hoe het rifherstel in zijn werk gaat, als door dialoog met alle betrokken partijen aan te gaan over het belang van schelpdierriffen. Zie verder onze pagina met ‘Manifest’.

De huidige partners van de NSHA zijn:
ARK Natuurontwikkeling
SAS Consultancy
Bureau Waardenburg
NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee)
Wageningen Marine Research (WMR/WUR)
De Rijke Noordzee
WWF Nederland (World Wide Fund for Nature)
Van Oord

Nadere informatie over de partners en hun motivatie waarom ze samenwerken aan schelpdierrifherstel is te vinden op de pagina ‘partners’.