Nederlandse Rifherstel Alliantie
 

Huidige partners van de NSHA

Hein Sas

Hein Sas

Eigenaar Sas Consultancy

In het kort: Hein Sas is sinds 1998 freelance consultant en onderzoeker op het gebied van mariene en estuariene natuurverbetering. Hij is grondlegger van het herstel van platte oesterriffen in Nederland en Europa. Naast zijn functies in de NSHA is hij bestuurder en secretaris van NORA, de Europese platte oesterherstelorganisatie.

Karel van den Wijngaard

Karel van den Wijngaard

ARK Natuurontwikkeling. Projectleider De Levende Noordzee

In het kort: Zijn brede basis voor omgevingsgerichte onderwerpen, opgedaan in Wageningen, heeft hij toegespitst en uitgebouwd op water en natuur, zowel in de profit als non-profit sector. Sinds hij werkzaam is bij ARK, is hij geïnspireerd geraakt door het rewilding-gedachtegoed; waarbij de natuur zoveel mogelijk zelf bepaalt hoe het landschap eruit gaat zien, en waarbij er ruimte is om het ecologische verhaal onderdeel uit te laten maken van duurzame business-modellen.De droom: inzet van middelen en aandacht van gebruikers van de Noordzee voor krachtige natuurontwikkeling op de Noordzee, waar oogst niet ten koste gaat van, maar bijdraagt aan een gezond Noordzee-ecosysteem.

Pauline Kamermans

Pauline Kamermans

De kernactiviteit van Wageningen Marine Research (WMR) is het bevorderen van kennis over mariene systemen en bijdragen aan duurzamer, zorgvuldiger beheer, gebruik en bescherming van de natuurlijke rijkdommen in zee-, kust- en zoetwatergebieden. WMR heeft expertise op het gebied van aquacultuur, visserij, deltatechnologie, mariene ecologie, beheer en natuur herstel. WMR levert o.a. kennis die behulpzaam is bij het herstel van biogene riffen in de Noordzee. Door deelname aan NSHA wordt deze kennis benut en verbreed.

In het kort: Dr Pauline Kamermans heeft ruim 30 jaar ervaring met marien ecologisch en aquacultuur onderzoek, waarvan het merendeel gewijd aan schelpdieren. Haar huidige werk richt zich op schelpdier-aquacultuur en -herstel. Het onderzoek wordt gefinancierd door de EU, de nationale en regionale overheid, schelpdierkwekers, natuurorganisaties en windparkontwikkelaars. Ze was voorzitter van de ICES Werkgroep Mariene Schelpdierkweek (2009-2012) en de ICES Werkgroep Aquacultuur (2013-2015). Kamermans werkt sinds 2000 voor Wageningen Marine Research in Yerseke, waar ze projecten uitvoert naar het voorspellen van broedval, zaad invang methoden, het ontwikkelen van hatchery en nursery technieken, herstel van platte oesterbedden en experimenten over ecofysiologische behoeften van de verschillende levensstadia van schelpdieren. Daarnaast is ze sinds 2018 verbonden met de Marine Animal Ecology Group van Wageningen University.

Emilie Reuchlin

Emilie Reuchlin

WWF

In het kort: Emilie Reuchlin is marien bioloog en werkt sinds 2007 bij het Wereld Natuur Fonds aan een Noordzee netwerk van beschermde zeegebieden, verduurzaming van gebruik en actief herstel van soorten en leefgebieden; voor een gezonde en weerbare Noordzee. Emilie dook in 2015 met Duik de Noordzee Schoon op de Borkumse Stenen en kwam toen op het idee om daar actief een platte oesterbank te herstellen. Het liefst is Emilie op de golven of onderwater te vinden, waar ze inspiratie opdoet voor haar werk als natuurbeschermer en het maken van ruimte voor natuur in de drukste zee ter wereld.

Wouter Lengkeek

Wouter Lengkeek

Waardenburg Ecology onderzoekt de Noordzee en onze kustwateren al meer dan 40 jaar. Met ons team van professionele duikers, mariene ecologen en Noordzee specialisten hebben we veel kennis van het ecosysteem opgebouwd. We voelen het als onze verantwoordelijkheid om deze kennis in te zetten voor het herstel van het ecosysteem, met name herstel van de schade die door de mens is veroorzaakt. Onze bijdrage aan NSHA is een van de manieren om dat in de praktijk te brengen.

In het kort: Wouter is directeur bij Waardenburg Ecology, marien ecoloog en duiker en bestudeert het onderwaterleven in de Noordzee al meer dan 20 jaar. In 2015 ontdekte hij een unieke wilde oesterbank in de Noordzee met platte oesters. Sindsdien is hij vol begaan met het herstel van schelpdierriffen in de Noordzee en elders op de wereld.

Erwin Coolen

Erwin Coolen

De Rijke Noordzee

In het kort: Energy Transition Optimist. Over 27 years experience in the Wind Energy industry. Passion for SDG's, Circularity, Energy, Wind, Water, Innovation, Education, On and Offshore Wind Energy, H2, Nature Enhancement, Security and Surveillance and Start Ups.. Program Director of the “Rijke Noordzee” on behalf of foundation “Natuur & Milieu” and foundation the “Noordzee”. Kick starting the non-used potential of Nature development in offshore windfarms. Coördinator SDG 14, life below water on behalf of minstry of forein affairs. Board of Support Community of Practice Noordzee Advisory Board Watermuseum Arnhem.

Tjeerd Bouma

Tjeerd Bouma

NIOZ

Tjeerd Bouma In 2014 werd Tjeerd benoemd als Buitengewoonhoogleraar Biogeomorfologische Dynamiek en Ecosysteem Diensten van Kustgebieden bij de Universiteit Groningen. Als Lector bij de HZ zal hij, in synergie met zijn onderzoek op het NIOZ en de RUG, onder andere werken aan de implementatie van Building with Nature oplossingen, ecosysteem resilience, ecosysteem diensten, ecosysteem restoratie en de wisselwerking tussen substraat types (zand, modder, beton) en ecosysteem functioneren. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan vraagstukken rond zandhonger in de Oosterschelde, het managen van modderige systemen zoals de Westerschelde en Indonesische mangrove-kusten, de effecten van man-made constructies zoals dijken windmolenparken.